Week tegen pesten

PESTGEDRAG: “We hebben de pest aan pesten!”

Als school besteden wij gedurende het schooljaar veel aandacht aan pestgedrag. Aan het begin van het schooljaar starten wij met een anti-pestweek, waarin met de kinderen gesproken wordt over respect, normen en waarden en omgang met elkaar.