basisschool de regenboog binnen
Home Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs

Het lesgeven is vanzelfsprekend de kern van ons werk waarin leerlingen centraal staan. We creëren een leeromgeving waarin het kind betrokken wordt om (samen) doelen te stellen en te bereiken. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gehoord voelt. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
 

1. Direct instructiemodel: een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen.
2. Werken op 3 niveau’s of meer: onderwijs op maat geven (differentiëren), waar nodig passend.
3. De leraar modelleert op cognitief en sociaal emotioneel gebied en bij de zaakvakken creëren wij ruimte om de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken.
4. Interactief en boeiend lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs, gevarieerde werkvormen (variatie = motiverend): coöperatieve werkvormen kinderen zelfstandig (samen) laten werken en waar mogelijk samenwerkend, leren van en met elkaar.