basisschool de regenboog binnen
Home Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs

Visiekwadrant (bron: Academica, 2021)

Visie op onderwijs

Basisschool de Regenboog staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs binnen een professionele en lerende omgeving. Binnen ons nieuwe schoolplan ’23-’27 hebben wij getracht onze visie op onderwijs te hernieuwen. Deze visie is gebaseerd op het visiekwadrant (Academica, 2021), waarbij er onderscheid wordt gemaakt in de volgende vier deelgebieden, namelijk: visie op leren, visie op leren organiseren, visie op professionaliteit en de visie op veranderen / verankeren.

Momenteel hebben wij gezamenlijk als team de visie op leren en de visie op leren reeds nieuw vormgegeven.

Visie op leren

De deskundigheid van onze bevlogen leerkrachten maakt dat wij een leerklimaat creëren waarin wij samen met onze kinderen kennis op doen, waarna we deze kennis verbinden aan vaardigheden.

Daarnaast streven we ernaar dat alle kinderen zo effectief mogelijk leren waarbij wij ons baseren op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek (evidence-informed) en het continu professionaliseren van onze leerkrachten.

Visie op leren organiseren

In onze visie op leren organiseren, willen wij onze leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen laten leren. De visie op leren en hetgeen de wetenschap zegt over effectief organiseren van leren, is hierin leidend.

  • Alle leerkrachten (schoolbreed) gebruiken in de school dezelfde didactische principes bij het aanleren van kennis en vaardigheden waarbij we als uitgangspunt hanteren dat kennis vooraf gaat aan deze vaardigheden. Hierbij staat het gebruik van het expliciete directe instructiemodel (EDI) centraal.
  • We bieden een kenniscurriculum waarin hoge verwachtingen zijn voor alle leerlingen. We zorgen voor differentiatie in (leer)tijd en ondersteuning. ICT is hierbij ondersteunend als middel om effectief te kunnen leren.
  • We bieden voor als onze leerlingen een veilige en ordelijke omgeving die voorspelbaar is. Er is structuur, orde en regelmaat binnen onze school en klassen. Onze schoolregels zijn eenduidig. Alle medewerkers handelen uniform binnen het klassenmanagement, regels en structuren.
  • We werken nauw samen met ouders en organiseren bijeenkomsten en gesprekken, waardoor we samen de ontwikkeling van het kind trachten te bevorderen.

De visie op professionaliteit en de visie op veranderen / verankeren zijn aandachtspunten voor de komende 2 schooljaren. Wij zullen in de loop van schooljaar ’23-’24 onze visie op professionaliteit verder uitwerken en herschrijven.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details