School de regenboog
Home Over ons

Over ons

Over ons

Onze school is een R.K. Basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden.

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We spreken op onze school respectvol over mensen met andere culturen, andere geloven en/of levensbeschouwingen. Dat is ook een vanzelfsprekend gevolg van onze multiculturele samenleving en de samenstelling van onze schoolpopulatie.

Onze parels:

  • We zijn consequent, hanteren normen en waarden en zorgen voor rust en structuur
  • Er is sprake van een doorgaande lijn in de werkwijze van de leerkrachten
  • Opleiden in school
  • Kijkuurtjes en kijkmiddagen
  • Op onze school werken we samen met de Bibliotheek. De kinderen van groep 1 t/m 4 maken gebruik van de Boekenhut
  • Kinderen van groep 5 t/m 8 bestellen boeken via Boek1Boek
  • Groepsdoorbrekende “talenten” doe-ochtenden
  • We koken in groep 1 t/m 3
  • Bewust bezig met milieu; scheiden van afval en zonnepanelen
  • Deelnemen aan schoonmaakestafette

Op onze school gebruiken wij de app Parro om te communiceren met de ouders van onze leerlingen. Via deze app kunnen wij individuele gesprekken starten met ouders, maar ook groepsgesprekken. Wij delen ook foto’s, video’s en documenten met Parro. Het grote voordeel is dat u gemakkelijk via een telefoon, tablet of computer contact kunt opnemen met de leerkracht van uw kind en ook de privacy-voorkeuren kunt doorgeven. Wilt u meer informatie lezen of gemakkelijk de app downloaden, klik dan rechts op het logo van Parro.

Wij zoeken collega’s die écht het verschil willen maken

Wij bieden jou werkplezier, tijd voor zelfontwikkeling en een plek in een hecht team.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details