Oudervereniging

Mogen wij ons even voorstellen? 

De Oudervereniging (OV) van Basisschool De Regenboog: 
Joyce Driessen (voorzitter), Esther Houben (penningmeester), Chelsea Carson, Marja Maas, Lucinda van de Kuijt, Els Leise-Wesseling, Barbara Verkooijen, Myrthe Dhkissi-Fens, Laila Talsma, Kim Derichs, Isabelle Arents en Joyce Hulshof.

De oudervereniging vergadert een aantal keer per jaar en in september vindt een jaarvergadering plaats. Via Parro ontvangen alle ouders een uitnodiging voor de jaarvergadering van de OV. Tijdens deze vergadering wordt besproken of er nog wijzigingen zijn in de samenstelling van het bestuur van de OV. Indien nodig wordt er gestemd over nieuwe bestuursleden. Ook wordt tijdens de jaarvergadering het afgelopen schooljaar geëvalueerd. De OV van Basisschool de Regenboog zet zich in voor de kinderen. Wij willen de kinderen regelmatig iets extra´s bieden en proberen daarom gedurende het hele schooljaar een aantal leuke en ontspannende activiteiten te organiseren. Het betreft onder andere de volgende activiteiten:
 

 • Sinterklaas
 • Kerstmis
 • Carnaval
 • Pasen
 • Avondvierdaagse
 • Schoolfoto’s
 • Bijdrage schoolkamp

De organisatie van de schoolkampen en schoolreisjes vallen NIET onder de taken van de OV, mochten hier vragen over zijn verwijs ik U door naar de schoolleiding.  Tijdens de jaarvergadering is besloten de vrijwillige ouderbijdrage te handhaven op het niveau van het vorig jaar. De gezinsbijdrage voor dit schooljaar is als volgt samengesteld:
 

 • Ouders met 1 kind betalen:                     € 18,- 
 • Ouders met 2 kinderen betalen:              € 29,-
 • Ouders met 3 kinderen betalen:              € 35,-
 • Ouders met 4 kinderen betalen:              € 41,-

De gezinsbijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer: 

NL66 ABNA 0577 4338 73 
t.a.v. Oudervereniging Basisschool De Regenboog