Belangrijk – Start schooljaar

De vakantie zit er helaas weer bijna op. Nog een paar dagen en de kinderen zijn weer van harte welkom op school. Wij verheugen ons al om jullie weer allemaal te mogen begroeten!

Om dit alles zo goed mogelijk te laten verlopen, zullen we een aantal zaken goed met elkaar moeten afstemmen. Zojuist zijn de nieuwe richtlijnen betreffende de start van het nieuwe schooljaar verschenen vanuit MOVARE. Bij downloads op deze website vinden jullie de betreffende brief met deze nieuwe richtlijnen. Ik wil jullie dan ook vragen om deze brief aandachtig en goed door te lezen.

Daarnaast willen wij als school jullie informeren over de wijze waarop wij ons onderwijs weer vorm gaan geven. Zie onderstaande informatie.

Schooltijden: We mogen weer terug naar de ”oude” schooltijden. Dit ziet er als volgt uit:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.25 – 08.30u inloop
08.30 – 12.00u lestijd
12.55 – 13.00u inloop
13.00 – 15.00u lestijd

Woensdag:
08.25 – 08.30u inloop
08.30 – 12.30u lestijd

De poorten zullen dagelijks vanaf 08.15u open zijn. De pauzetijden zijn dagelijks van 10.15 tot 10.30u en van 12.00 tot 12.55u ( m.u.v. de woensdag )

Voor de onderbouw geldt:
We hebben besloten om met de twee verschillende ingangen te blijven werken. Dit betekent concreet dat de groepen 1 en 1/2 via de kleine poort binnenkomen en opgehaald worden en de groepen 2/3 en 3 via de grote poort. Bij het brengen van de leerlingen in de ochtend hebben we tevens besloten dat de ouders samen met de leerlingen het schoolplein op mogen lopen tot aan de deur ( ingang naar binnen ) waar de leerkrachten op de kinderen wachten. Daar mogen ze kort afscheid nemen en vervolgens lopen ze direct weer via de poort naar buiten. Het is absoluut niet toegestaan om hier te blijven staan kijken aan het raam of een praatje te maken.
Bij het ophalen van de kinderen ( einde schooldag ) is het niet de bedoeling dat de ouders het schoolplein op lopen. Alle ouders wachten aan de betreffende poort en nemen vanuit daar zoon of dochter mee naar huis.

Voor de bovenbouw geldt:
We hebben besloten dat we dit jaar gaan werken met twee ingangen, namelijk:

  • ingang 1 ( poort fietsenstalling ) voor alle kinderen die met een fiets of ander vervoermiddel ( step ) komen.
  • ingang 2 ( poort voor hoofdingang ) voor alle kinderen die te voet naar school komen ( uiteraard ook voor de kinderen die per auto gebracht worden )

Om 08.25u zal het belsignaal klinken en dan gaan de leerlingen via het binnenplein allemaal bij de deur van hun eigen groep staan. De leerkracht wacht ze daar op en laat de kinderen binnen in het lokaal.

Gezien de 1.5m regel in de praktijk niet of moeilijk te handhaven is binnen het schoolgebouw, is het niet toegestaan voor ouders / verzorgers om de school binnen te treden. Een gesprek met een medewerker van school is wel mogelijk, maar alleen op afspraak. Vooraf aan deze afspraak dient de ouder / verzorger wel verplicht de vragen van het MOVARE-triageformulier ( Corona check ) te beantwoorden. Uiteraard kunt u ons ten alle tijden telefonisch bereiken.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Laten we er samen voor zorgen dat we ons houden aan bovenstaande richtlijnen / afspraken. Uiteraard vraagt dit om wederzijdse aanpassingen. Als laatste wil ik iedereen alvast een fijne start, een mooi, plezierig en succesvol schooljaar toewensen!

Lars Rhoen

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details