Geluk

‘MET DE VLINDER ALS SYMBOOL VOOR GELUK, ZOEKEN WIJ SAMEN NAAR JOUW EIGEN STUKJE GELUK.’

Hoe wij het geluk bij onze leerlingen stimuleren:

  • Talentontwikkeling
  • Leren leren
  • Coöperatief leren
  • Communicatieve vaardigheden verbeteren
  • Kind in beeld brengen (analyseren)
  • Herhaling aanbieden
  • Onderwijs afstemmen op de mogelijkheden en basisbehoeften van de leerling
  • Je mag zijn wie je bent!
  • We moeten kijken naar de onderwijsbehoeften van onze leerlingen, zodat ze in vrijheid en creatief met eigen verantwoordelijkheid kunnen leren (leven)